dimecres, 20 de novembre de 2013

WikiDidácTICa: repositori de recursos digitals

.

Amb la WikiDidáctica es pretén aprofitar el coneixement col·lectiu del professorat per construir un espai útil que faciliti la incorporació gradual dels recursos digitals com a mitjà didàctic en les diferents àrees i etapes educatives:

Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat

Cada article de la Wiki conté informació relacionada amb un tema del currículum i consta de tres parts:

- Recursos digitals útils per aprendre el contingut de què es tracti. Són recursos d'accés lliure i gratuït. Cada proposta anirà comentada amb aquells aspectes que més destaquin en cada cas, pot ser la metodologia que suggereix el seu ús, la motivació que produeix en l'alumnat, les competències bàsiques que s'aconsegueixen, etc.
- Experiències de professors que han experimentat aquests materials i ofereixen els seus comentaris i conclusions.
- Pràctiques innovadores en relació amb les TIC i el tema en qüestió.