dilluns, 12 de maig de 2014

Meta investigació sobre l'ús educatiu de les tablets a l'aula.

Meta estudi realitzat pel grup DIM dirigit per Pere Marquès ( @peremarques )