dimecres, 5 d’octubre de 2011

Gliffy: una eina per crear mapes mentals

.

Gliffy és un editor de mapes mentals en línia. Implementat en Flash (no Ajax) i amb un funcionament prou fluid, fins al punt en que certes tasques (com la de guardar un document) es realitzen d'una manera més ràpida que aplicacions similars d'escriptori.  Amb aquesta eina podem: dibuixar formes bàsiques, canviar colors, voreres, tipografiaombres, el degradat ... Tot amb una interfície prou agradable i amb uns resultats molt atractius.