dimecres, 13 de maig de 2009

El pla TAC de centre

.

Imprescindible aquest document per integrar les T.A.C. (Tecnologies
per a l'Aprenentatge i el Coneixement) als nostres centres.