diumenge, 25 d’abril de 2010

Col.lecció T.A.C. : "Moodle com a plataforma educativa de centre"

.
Aquesta publicació pretén orientar els centres educatius en el desplegament i la utilització del Moodle i l’espai Àgora com a àmbit de comunicació, informació i ensenyament i aprenentatge que són les aules virtuals basades en la plataforma educativa Moodle, i ho vol fer tot adreçant-se a dos col·lectius: d’una banda, equips de direcció i coordinació, que podran copsar les potencialitats com a portal educatiu del centre, així com els requeriments tècnics i de manteniment; de l’altra, professorat, que veurà el potencial didàctic de les aules virtuals com a complement al treball de l’aula presencial.
Llegint aquest interessant document he trobat una petita "joia" que ens pot anar molt i molt bé: Alexandria. És un espai creat pel Departament d’Educació on es pot compartir materials educatius per a la plataforma Moodle, en el qual el professorat pot participar de diferents maneres:

• Mitjançant l’aportació de materials de generació pròpia.
• Amb la cerca i descàrrega de cursos i altres materials del lloc per utilitzar-los al seu
propi lloc Moodle.
• Amb la valoració i el comentari dels materials que utilitza.