dissabte, 17 d’abril de 2010

Col.lecció T.A.C. : El pla TAC de centre

.
Imprescindible document per poder aplicar les T.I.C. als nostres centres. Aquesta és una segona versió, però ampliada i amb nous continguts.