dimecres, 1 de desembre de 2010

Onlinedoctranslator: tradueix documents

.

Compatible amb documents de word, excel, powerpoint i arxius en txt, OnlineDocTranslator utilitza el motor de Google Translate per traduir en diversos idiomes els documents de forma automàtica, sense necessitat de fer-ho paràgraf a paràgraf i sense por de perdre el format original.