dijous, 21 d’abril de 2011

LearnBoost: una eina per gestionar les nostres classes

.
LearnBoost és una eina gratuïta per portar un bon registre eficient de les classes en línia. Un cop registrats tindrem la possibilitat de fer un seguiment dels alumnes, desglossant les notes de cada un, les seves faltes d'assistència i fins a la seva ubicació dins de la classe. A més podem pujar documents i afegir anotacions sobre el temari que pensem impartir. També ens permet importar els nostres calendaris de Google.