dimarts, 31 de maig de 2011

ListenToYouTube: extreure l'audio d'un vídeo de Youtube

.

 
ListenToYouTube.com, és una d'aquestes aplicacions, ens permet l'extracció de la pista d'àudio en mp3 de qualsevol vídeo de YouTube. El procediment és senzill, s'introdueix la URL de qualsevol vídeo de YouTube, s'indica la qualitat del mp3 que volem obtenir, i és fa clic a "GO".