dimarts, 12 de març de 2013

Mydocumenta: plataforma multimèdia

.

Documenta és una plataforma per crear, publicar i compartir projectes multimèdia: presentacions, continguts docents, revistes, pàgines web, experiments. Tot en un entorn de distribució i reutilització de continguts multimèdia, d'una forma creativa, intuïtiva i fàcil d'utilitzar.

Cal assenyalar que el Consorci d'Educació de Barcelona ha signat un acord amb Documenta on es pot demanar per Instituts de Secundària llicències gratuïtes. Mirar aquí!


Un videotutorial pot orientar: