diumenge, 15 de desembre de 2013

Educanon: fer un formulari de preguntes en un vídeo de Youtube.

.

Educanon és una nova eina per incloure preguntes dins d'un vídeo seleccionat a Youtube. La novetat és que l'estudiant ha de contestar primer la pregunta abans de poder continuar i que no pot avançar a parts que encara no ha visionat (si que es pot tirar enrere). Una altra característica és que el professor pot veure en el seu tauler quins estudiants han realitzat la tasca i quin ha estat el resultat de cada un.

Només es poden formular preguntes de resposta múltiple i reben retroalimentació si ho ha previst el docent.


Un vídeotutorial per orientar: